sobota 12. listopadu 2016

Vikiho občasník - osvobození Kotaře

S přibývajícími výškovými metry je čím dál jasnější, že náš miláček Rubik sloužící ke sjezdům beskydských kopců, táhneme na zádech zbytečně. I přes obtížný terén, mlhu a promočené boty se daří nacisty obsazený Kotař osvobodit a pochutnat na zvěřinovém guláši, který zde zanechali. Dolů klušeme, poslední km se vezeme na Rubikovi. Po modlitbě za padlé kamarády dopřáváme bojem unaveným tělům relax v teplém bazénu se solí z mrtvého moře.